6 آبان

نحوه پاک کردن استیکر در iMessages

آموزش های iOS

ابتدا وارد قسمت Messages شده سپس مانند شکل بر روی لوگوی مشخص شده کلیک کنید.

imessages
مانند شکل روی لوگوی مربوطه کلیک کنید.

imessages

در این قسمت تمام استیکرهای شما نشان داده می شود که با نگه داشتن  روی استیکرها می توانید آن ها را پاک کنید.

imessages

Share