14 اردیبهشت

iPhone 6s – Fingerprint Video

Posted by admin on اخبار و شایعات

ویدئو جدید تبلیغاتی Apple به نام Fingerprintنگاه ویژه ای به قابلیت های Touch ID دارد. جدا از استفاده این ویژگی در Apple Pay به هنگام پرداخت٬ این ویدئو جدید نشان می دهد که شما می توانید بر روی  iPhone 6s یک سند را امضا کنید٬ وارد حساب بانکی خود شوید٬ پرواز خود را چک کنید و حتی خودرو خود را روشن کنید.

Share